ଆଉ ଏକ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଧ୍ଵଂସ କଲା ରୁଷିଆ

ରବିବାର ଦିନ ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହର ଓଡେସା ନିକଟରେ ଥିବା ସାମରିକ ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ […]