ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଦୁଇ ଦିନର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା

ବ୍ରେକ୍ସିଟ୍ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଶା କରି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୫ ରେ . ଆମେରିକା ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଆନ୍-ମାରି […]