ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଭୁଟାନର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଟାଣ୍ଡି ଡୋର୍ଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଭୁଟାନର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଟାଣ୍ଡି ଡୋର୍ଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଉପାଦେୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ […]