ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାଇତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କଲେ

ଜେନେରାଲ୍ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦, ୨୦୨୨ ରେ ଶନିବାର ଦିନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨୯ ତମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାରଭାନେ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜେନେରାଲ୍ ପାଣ୍ଡେ, କର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ।

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published.