ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କେତେ ?

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ଏକ ରୂପ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ତାପରେ, ଆମକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ରେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରବିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଆଇଆର ଆଟମାନ କହିଛନ୍ତି, “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ଵ ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁ | ଆମେ ବିଶ୍ୱରୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁ | ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ଆରାମ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଅଧିକ | ” ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ମାନସିକତା, ଚିନ୍ତାହୀନତା, ନୀରବତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମ-ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ

ରବିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦୂର କରି ଏହାକୁ ଅନୁଶାସନ କରିବା | ମହାନ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ମନକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତାକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ଅଧିକ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରାୟତ ,, ଜୀବନର ହଷ୍ଟେଲ ହେତୁ ଆମ ମନ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରେ | ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନର ମାନସିକ ସ୍ of ାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ |

ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କିଛି ଉପାୟ ଏଠାରେ ଅଛି: ମନର ଅନୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହା ଆମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସୃଜନଶୀଳତା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ, ଯେହେତୁ ଏହା ମନକୁ ଆରାମ ଦିଏ, ଆମର ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ମନୋବଳ: ମନର ଆରାମ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ବଢାଇଥାଏ |

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ସକରାତ୍ମକତା: ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦୂର କରି, ସକରାତ୍ମକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗ୍ରହଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣୀ | ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ: ଧ୍ୟାନ, ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଦୟା: ଆରାମ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ସହିତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଦୟା ଭାବନା ଆସେ | ଏହା ଆମକୁ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published.