National

ଆସାମ-ଅରୁଣାଚଳ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ

ଶନିବାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତିରାପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ [...]